Music Factor 093-519-6365

สอนดนตรี,เรียนดนตรี ฟรี,สอน

กีต้าร์,สอนร้องเพลง,โปรดิวส์เพลง,เรียนดนตรี

Music Production


เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่เรียนจบออกไปสามารถทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีได้เป็นอย่างดี คอร์สของเรามีการเจาะลึกเทคนิคทั้งหมดและเป็นการปฏิบัติจริง คราสเรียนของเรามีความพิเศษมาก เพราะโรงเรียนและครูผู้สอนของเราทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตดนตรีจริงๆ


Computer Music :

เหมาะสำหรับนักดนตรีปัจจุบัน ที่มี computer ของตัวเอง และต้องการมีผลงานเพลงเป็นของตัวเอง เพราะหลักสูตรนี้ ไม่เพียงแต่สอนให้ใช้โปรแกรมเป็นอย่างเดียว แต่ยังสอดแทรกความรู้ด้าน arranging คือ เรียบเรียงและแต่งเพลงไปด้วย โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเล่นเครื่องดนตรีได้ทุกเครื่อง เพราะในคอร์สจะสอนให้มีความเข้าใจการทำงานของเสียงและเครื่องดนตรีเพื่อสามารถทำเพลงได้ทั้งเพลงด้วยตัวคนเดียว

แบ่งเป็น 4 level โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเลเวลใดก็ได้ตามพื้นฐานที่มีติดตัวมาหรือจุดประสงค์การนำไปใช้งาน 


Level 1 Basic Computer
การใช้โปรแกรมในการทำเพลง ใช้เวลาเรียน 2 เดือน (ครั้งละ 1 ชม.สัปดาห์ละครั้ง รวม 8 สัปดาห์หรือสามารถบริหารเวลามากกว่าสัปดาห์ละครั้งได้) ผู้เรียนจะเรียนรู้การใช้ software การทำงานของ MIDI และการบันทึกเสียงเบื้องต้นจนสามารถทำเพลงในระดับเดโมได้


Level 2 Computer Music & Arranging

การเรียบเรียงสมัยใหม่ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการเรียบเรียงเสียงประสาน แต่เป็นการประยุกต์ใช้การเรียบเรียงความถี่ เพื่อให้องค์ประกอบของดนตรีนั้นออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 

เน้นไปที่การเรียบเรียงดนตรี การถอดโครงสร้างเพลง ความเข้าใจเรื่องเสียงและความถี่ รวมถึงการ Mix Master ลงคอร์สเป็นเดือน ระยะเวลาการเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละคน จบเลเวลนี้ผู้เรียนจะสามารถทำเพลงได้มาตรฐาน


Level 3 Advance Mixing & Mastering
เจาะลึกการใช้เอฟเฟคและปลั๊คอินแต่ละตัว ความเข้าใจเรื่องเสียงและความถี่  เทคนิคการ Mix Master ดนตรีในแนวต่างๆแบบ advance


หลักสูตรพิเศษ 

- Song Coaching  
สำหรับผู้ที่มีเพลงอยู่แล้วทั้งเพื่อการค้าหรือเพลงตัวเอง แต่คิดว่ายังไม่สมบูรณ์และต้องการให้ช่วยโค้ชให้เป็นเพลงที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้

- ทฤษฏี Pop/Rock/Modern Arranging
เรียนรู้โครงสร้าง Chord และ Harmony ในยุคปัจจุบัน Note , Rhythm , Scale รวมถึงโครงสร้าง Chord และ Chord Progression เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประพันธ์เพลง

 

Computer Music & Arranging Courses เรียนตัวต่อตัว

วิชาที่เปิดสอน

ราคาค่าเรียน

จำนวนครั้ง

Level 1  Basic Computer                       


5,000
 

8

     
               Level 2  Computer Music & Aranging
 
           3,000             4
                   
               Level 3  Advance mixing & mastering


 
           4,500           4


หลักสูตรพิเศษ เรียนตัวต่อตัว

วิชาที่เปิดสอน

ราคาค่าเรียน

จำนวนครั้ง

Song Coaching                      


 5,000 
 

4

     
               ทฤษฎี pop / rock / Moderm Arranging
 
           6,000             10ชื่อหลักสูตร :
เขียนเนื้อ ( Lyric ) 


ระยะเวลา :    
หลักสูตร 3 เดือน

โดย :  อ. โน้ต เนติ ผ่องพุฒคุณ  , อ. โจ๊ะ สมเกียรติ เมธาพฤกษ์ (อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และเขียนเพลงฮิตติดชาร์ต ยุคปัจจุบัน)

หลักสูตร - ค่าเรียน - เวลาเรียน

หลักสูตรการเขียนเนื้อเพลง ระยะเวลา 3 เดือน / พบกัน 12 ครั้ง
- หลักสูตรเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานก่อนเริ่มเขียนเพลงจนถึงการเรียนจริงแต่งเพลงจริง การแต่งเพลงจากทำนองที่ได้รับ และการแต่งเพลงจากการสร้างทำนองเอง
- เรียนด้วยการทดลองทำจริง คอมเม้นท์จริงเหมือนการคอมเม้นท์จากห้องประชุมค่ายเพลง
- ขั้นตอนสุดท้ายสู่การมีเพลงที่พร้อมใช้งาน และนำไปใช้งานได้จริง
- หลังจบคอร์ส ทางโรงเรียนจะทำเพลง lyric cover พร้อมบันทึกเสียง Mix Master ด้วยบุคลากรและห้องบันทึกเสียงเดียวกับที่ใช้ทำงานค่ายเพลงเพื่อเป็นพอร์ทงานนักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม


วิชาที่เปิดสอน

จำนวนผู้เรียน

ราคาค่าเรียน

        Lyric  [ แต่งเพลง,เขียนเนื้อเพลง ]                    


  เดี่ยว 
 

16,000

     
               
 
          2-4         12,000
  

ชื่อหลักสูตร :
Producer


ระยะเวลา :   
หลักสูตร 6 เดือน

โดย :        
อ. กานต์  , อ. อิงค์ , อ. โน้ต , อาจารย์รับเชิญที่  เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา

หลักสูตร - ค่าเรียน - เวลาเรียน


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ : สามารถควบคุมดูแลการผลิตงานเพลงได้ทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบ มีความสามารถที่จะบอกได้ว่า เพลงที่ดี เพลงที่ดัง ควรจะต้องทำอย่างไร สามารถควบคุมคุณภาพของงานเพลงที่ตัวเองดูแล ให้ได้มาตรฐาน ทั้ง เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง และซาวด์ดนตรี สามารถเดาทิศทางของตลาด (ทั้งกลุ่ม mass และ indy ) ตลอดจนวาง position ของงานเพลงของตัวเองได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย   
เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้ CD master ผลงานเพลงของตัวเอง เพราะหลักสูตรนี้สอบ Final โดยการควบคุมการผลิตเพลงของตัวเองตั้งแต่เริ่มสร้างเพลง จนถึง Master
วิชาในหลักสูตร
-           Music Production  
เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตงานเพลง  วิธีคิดคอนเสปงาน และ วิธีการตั้งงานตั้งแต่เริ่มต้น ครอบคลุมถึงหลักการเขียนเนื้อ การเรียบเรียงดนตรี การใช้เครื่องมือสมัยใหม่และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานดนตรี
-           Recording & Sound engineer
เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องบันทึกเสียง และต้องฝึกปฎิบัติงานจริงในห้องบันทึกเสียง
-           ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
  ใน level ที่1 ผู้เรียนจะได้เรียน private ปฎิบัติเครื่องดนตรีที่เลือก 1 เครื่อง สัปดาห์ละครึ่งชั่วโมง สามารถนัด แยกวันได้


หลักสูตรพิเศษ 

วิชาที่เปิดสอน

ระยะเวลาเรียน 3 เดือนต่อ 1 เลเวล

ราคาค่าเรียน

               Producer                     


 Level 1
 

 18,000

     
               
 
                            Level 2           24,000